Als je deze mail niet kan lezen, klik hier

Nieuwsbrief Hanenburg
streep

ALV maandag 26 maart, 20.15 uur

streep

Beste leden,


Hierbij nog even een reminder voor de Algemene Ledenvergadering van a.s. maandag:

  

Agenda ALV maandag 26 maart  

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Binnengekomen stukken

4. Goedkeuring notulen ALV 23 oktober 2017

5. Jaarverslag 2017 penningmeester

6. Verslag kascommissie 

7. Verslag van JC – TC - AC

8. Rondvraag

9. Afsluiting  


Zorg dat je erbij bent, laat je mening horen!   

streep
streep

De Jeugd van Hanenburg

streep

Helaas was het afgelopen zondag ‘s morgens zo koud dat er werd besloten om de World Tour rood op THOR de Bataaf af te lasten.

Gelukkig staat er voor aanstaande zondag beter weer in de voorspelling en kan ons rode team in actie komen.  Om 9.30 uur moet iedereen aanwezig zijn op Hanenburg en om 9.45 uur gaan we de baan op.


We wensen iedereen veel tennisplezier!   

Sportieve groet van de jeugdcommissie  

streep
streep
streep

Als je wilt uitschrijven voor deze nieuwsbrief, klik hier