Jeugdkalender & Toernooien

Wegens Corona wordt er voor de jonge jeugd op afspraak onderling getennist onder beleiding van de JC, toernooien zullen pas later in 2020 weer mogelijk worden.