Let op: 30 minuten regeling single

Tijdens de ALV van 7 april kwam de 30 minuten regel voor Singles ter sprake, was deze nu nog steeds van kracht? Dus voor de zekerheid en duidelijkheid: Ja, deze geldt nog steeds en wel op elke doordeweekse avond tussen half acht en half tien. Dan mag er een Singlepartij na een half uur worden afgehangen en een dubbel na drie kwartier. Hiervoor is een aantal jaar geleden door de ALV gekozen, deze regel blijft dus van toepassing.

Deel dit op: