Werkzaamheden rond park

Deze brief hebben wij ontvangen over de werkzaamheden rondom het park de komende tijd.

Beste dames en heren,  

Vanaf maandag 28 augustus aanstaande starten de opbreekwerkzaamheden aan de Daal en Bergselaan.

Bijgaande bewonersbrief is gisteren bezorgd bij alle betrokken bewoners en wij wilde u dmv deze email van deze werkzaamheden op de hoogte brengen.  

Zou u zo vriendelijk willen zijn en indien nodig om uw bezoekers te vragen of zij zoveel als mogelijk op de fiets naar uw gelegenheid willen komen.

Dit om de parkeeroverlast voor de bewoners van de wijk tot een minimum te beperken.  

Mocht u vragen hebben kunt u telefonisch contact met mij opnemen of zie ik u graag op het inloopspreekuur verschijnen.  

U kunt voor actuele informatie de gratis app “Bloemenbuurt West” downloaden via de Appstore/Playstore/Windows Store op uw smartphone.

Mochten er onverhoopt wijzigingen in de planning plaatsvinden, dan zullen wij u via een pushbericht informeren.  

Wij zijn ons ervan bewust dat de werkzaamheden overlast voor u met zich meebrengen. Maar alleen met uw medewerking kan de uitvoeringstijd zo kort mogelijk worden gehouden.

Wij danken u voor uw medewerking. 

Met vriendelijke groet,  

Tamara Weber

Omgevingsmanager Bloemenbuurt-West

020 Bewonersbrief Daal en Bergselaan

Deel dit op: