2015- HTV Hanenburg helpt stichting Luuk!

Beste Hanenburgers & friends,

Een groot gedeelte van het tennis seizoen op HTV Hanenburg zal in 2015 ook in het teken staan van Luuk!
In navolging van de pink ribbon dag voor de stichting pink ribbon hebben we er dit jaar voor gekozen om direct een familie te helpen door geld in te zamelen voor Luuk.
Graag willen wij aan jullie voorstellen Rob&Edith met zoon Luuk.

foto krant

Luuk is meervoudig gehandicapt door een zeer zeldzame chromosoon afwijking 18q- 21.1 in mozaïek vorm.
Een klein defect met grote gevolgen. Die gevolgen zie je in het uiterlijk van Luuk: hij heeft een bijzonder gezichtje. Hij hoorde aanvankelijk wat minder goed, maar dat gaat beter gelukkig. In het eerste levensjaar had hij heel veel infecties. Hij ontwikkelt zich duidelijk trager dan andere kinderen van zijn leeftijd. Eten is heel moeilijk voor Luuk, zo moeilijk dat hij uiteindelijk een opening in de maag heeft gekregen om hem te voeden. Slapen vindt hij ook niet zo gemakkelijk. Mogelijk is er sprake van epilepsie.
Uiteraard heeft dit ook gevolgen voor de ouders die 24/7 met Luuk bezig zijn en erg trots zijn op hun zoon Luuk.
Om toch beter te kunnen communiceren met Luuk en ook de spieren aan te sterken willen de ouders van Luuk dit proberen te verwezenlijken met dolfijn therapie op Curacao.
Je spreekt hier dan toch over kostbare therapie inclusief verblijf, en aangezien de familie dit niet vergoed krijgt zijn ze aangewezen op giften en sponsoring.
De AC van tennisvereniging heeft besloten om ze een handje te helpen.
Wat is de bedoeling?
Gewoon geld inzamelen….. 😆
Dit willen wij gedurende het seizoen doen door zo nu en dan met een originele geld rammel bus rond te gaan waar iedereen geld in kan gooien.
Maar als klap op de vuurpijl gaan wij voor Luuk op 22 augustus een speciale Luuk dag houden waarbij wij een uitwisselings toernooi houden met onze vrienden van TVR Rijswijk, hierbij zal het inschrijfgeld voor dit toernooi helemaal gedoneerd worden aan Stichting Luuk.
Het eea is al in gang gezet en de eerste vergadering hierover is al op 17 maart as.
Uiteraard heeft stichting Luuk ook een eigen website mocht je meer te weten willen komen over Luuk en zijn vader en moeder; http://www.vriendenvanluuk.nl/
Luuk heeft zelfs een facebook pagina, zo modern is Luuk (stichting vrienden van Luuk).
Luuk krijgt er binnenkort ook een broertje of zusje bij en het is de bedoeling dat de hele familie op 22 augustus ook langs komt.
Langs deze weg vragen wij iedereen om stichting Luuk te steunen want waar wij lekker kunnen tennissen, en ons op de baan soms druk maken om een balletje uit of in  😳 , zal hij dit nooit kunnen….

De AC

Deel dit op: